Vi tilbyder / Overnatning / Værelser

Værelser

Enkeltværelse pr. pers. 350
Dobbeltværelse pr. pers. 450
 
-------------------------

Værelserne er opredte og med to håndklæder pr. pers.
 
Ønskes et eller flere værelser lejet over en længere periode - indhent da tilbud.
Fort Østerlund | CVR: 28112718 | Østerlundvej 10, Virklund, 8600 Silkeborg - DK | Tlf.: 86 83 62 33 | fort_oesterlund@mail.dk